Personal Quest Visie

Personal Quest, onderscheidt zich

door niet te trachten uw vraagstukken te vangen

in trendy theorieën of modellen.

Personal Quest heeft een andere visie en hanteert een andere aanpak.

Personal Quest is er van overtuigd dat

uw succes in de boardoom wordt bepaald door

de interactie van zakelijke, professionele en persoonlijke

drijfveren, belangen en doelen.

Om succesvol te zijn en te blijven, is het noodzakelijk dat

uw drijfveren, belangen en doelen met elkaar corresponderen

en elkaar versterken.

Personal Quest is de slijpsteen waaraan u uw blik scherpt.

Zodat u zelf kunt zien dat uw succes kan worden gevonden

in eenvoud.

Alles is één , het meervoud van één is

éénvoud ©

(Hans JBM Onderwater ∴ )

KLIK HIER OM CONTACT OP TE NEMEN

 

 

Personal Quest Visie