Personal Quest staat voor :

  

Discretie en vertrouwelijkheid

  Een persoonlijke benadering 

  Resultaatgerichtheid
   Commitment
     Kwaliteit en niveau

  
   PQ maakt deel uit van tal van organisaties en netwerken binnen en

   buiten de ondernemerswereld. Personal Quest werkt volgens

een ethische gedragscode

         en    
Personal Quest geeft altijd een non disclosure agreement af


  

 

Personal Quest Zekerheid